Info till mäklare

Info till mäklare

När byggdes husen?
Husen byggdes 1944-1945.

När bildades föreningen?
Föreningen bildades när husen byggdes.

Hur många bostadsrätter finns i föreningen?
187 st varav 3 är lokaler.

Finns det några hyresrätter?
Nej.

Hur många lokaler finns det? Är de hyresrätter eller bostadsrätter?
3 st lokaler, samtliga bostadsrätter.

Vilken sorts uppvärmning har husen?
Fjärrvärme.

Har det gjorts en energideklaration?
Ja, kontakta styrelsen.

Finns det kabel-TV?
Ja, Canal Digital. Basutbudet ingår i månadsavgiften.

Finns bredband?
Ja, gruppanslutning via Ownit. 89 kr/mån.

Finns det några speciella åtaganden (tex vår- och höststädning) för föreningens medlemmar som är obligatoriska?
Nej.

Till vem skickas in- och utträdesansökningar?
SBC. Kontaktuppgifter till dem finns under fliken kontakt/förvaltning.

Hur ser föreningen på delat ägandeskap?
Föreningen godkänner delat ägandeskap.

Är uthyrning i 2:a hand tillåtet?
Ja, dock krävs styrelsens godkännande.

Vem sköter den ekonomiska förvaltningen?
SBC.

Vem sköter den tekniska förvaltningen?
Örestads fastighetsskötsel.

Tar ni ut medlems-, pantsättnings- och/eller överlåtelseavgift?
Ja.

På vilket sätt tar ni beslut om medlemskap?
Särskilt delegerad i styrelsen.

Finns det några gemensamhetslokaler i föreningen?
Cykelrum och barnvagnsrum finns utan kostnad.

Är vinden exploaterad?
Nej, och den kommer inte att exploateras.

Hur ser tvättstugan ut?
Finns i källaren och det finns 2 tvättmaskiner och 1 torktumlare per tvättstuga.

Finns parkering?
Det är boendeparkering på Vitemöllegatan och föreningen har 68 parkeringsplatser som man får köa till och som kostar 150 kr/månad. Väntetid är för tillfället cirka 1 månad.

Hur ser sophanteringen ut?
Vi har sopnedkast för hushållssopor. Resten sorteras och slängs i miljöhuset mellan Vitemöllegatan 3 och 5.