Forumregler

Forumregler

Hej! Kul att du vill gå med i vårt forum – vi hoppas såklart att du läser igenom och respekterar några regler vi har satt upp för allas trevnad.

Regler, som ni kanske vet är till för att följas och reglerna finns här för att alla medlemmar ska känna att diskussioner på forumet är givande.

Regler

  • All diskussion på forumet ska i största möjliga mån försöka placeras i den tråd eller kategori som är relevant.
  • Inga rasistiska eller på andra sätt kränkande inlägg får skrivas. Vid mindre överträdelser varnas medlemmen av moderatorer/forum administratörer och vid grova överträdelser raderas inlägget och medlemmens konto blir bannat.
  • Inga personliga påhopp på andra medlemmar får göras. Man kanske har olika åsikter men diskussionen ska vara saklig och inte mynna ut i någon form av personliga anklagelser.
  • Vi förutsätter att man så gott det går försöker hålla en trevlig ton.
  • Inlägg och diskussion som bedrivs på forumet ska upplevas som saklig och givande.

Forumadministratörer, styrelsemedlemmar så väl som andra medlemmar med dessa privilegier förbehåller sig rätten att radera innehåll och medlemmar om det anses att någon regel har brutits.