Allmänna ordningsregler

Allmänna ordningsregler

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster i andrahand. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Det är din rättighet och din skyldighet att hålla dig informerad om vilka regler som gäller inom Brf Svenstorp 2. Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Uppmaningar för din egen och dina grannars trevnad.

Anmäl till vaktmästaren om kranar droppar eller toaletten står och rinner. Kostnaden för vatten betalas av alla boende gemensamt.

Utför inte stortvätt och häng inte tvätt för torkning i lägenheten. Det blir lätt fuktskador.

Spola inte ned saker i toaletten som kan förorsaka stopp t ex blöjor, bindor och dylikt.

Lämna inte dörr till entré, källare eller vind olåst. Anmäl till vaktmästaren om någon dörr inte går i lås.

Placera inte föremål i trappor, portgångar, gårdar, planteringar, vinds- eller källargångar som kan utgöra en brandrisk, vara ett hinder för passerande eller störa trivseln.

Informera gärna styrelsen om ohyra förekommer.

Håll vinds- och källarförråd låsta samt undvik att placera stöldbegärlig egendom i källare och vindsförråd.

Se till att göra dig av med din uttjänta cykel om den står kvar i cykelstället.

När vi använder grillarna på våra respektive gårdar, så förväntas att vi alla ansvarar för att grillplatsen efter grillning städas av och att grillgallret rengörs ordentligt. Grillar man på kvällen, så kan man låta gallret svalna över natten för att sedan rengöra det nästkommande morgon. Vill man rengöra gallret i källaren, så gör man det i diskhon på toaletten, och inte i tvättstugan. Även här gäller det självklart att man städar upp efter sig. Håller alla sig till dessa enkla förhållningsregler så kan vi utnyttja våra grillplatser maximalt samtidigt som vi undviker onödig irritation.