Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Styrelsen kan bevilja uthyrning av din lägenhet i andra hand.

För att styrelsen ska kunna ta ett beslut om uthyrning behöver vi få in följande handlingar:

– En skriftlig ansökan om uthyrning vilken måste innehålla vem det är som ska hyra ut, inklusive personnummer och fullständiga kontaktuppgifter.

– Vem hyresgästen är, inklusive personnummer

– Mellan vilka datum uthyrningen ska ske

– Anledningen till uthyrningen

– För att vara säker på att ni fått med allt rekommenderar vi i styrelsen att ni ger oss en kopia på det avtal ni skriver mellan parterna. En mall för avtal finner ni på www.sbc.se där ni kan logga in med uppgifter från era hyresavier.

– Vi skulle även uppskatta ett skriftligt meddelande till styrelsen med namn, adress och telefonnummer till någon anhörig som har nycklar till lägenheten (om ni inte befinner er i Malmö).

– Handlingarna kan lämnas in på styrelsetiden, måndagar 19-20, alternativt genom brevinkastet till styrelserummet.

Styrelsen kan göra en kreditupplysning på den som ska hyra, kostnaden för detta betalas i så fall av lägenhetsinnehavaren. Det kostar 1025 kr.

Så snart som möjligt efter att styrelsen erhållit ovanstående handlingar ger styrelsen ett skriftligt svar på ansökan om uthyrning. Tänk på att styrelsen endast har möte ca 1 gång/månad så var ute i god tid med din ansökan.

Vi vill uppmana medlemmen att själv ansvara för betalning av månadsavgiften under hyrestiden och låta hyresgästen i sin tur betala medlemmen. Meddela SBC den adress till vilken hyresavierna ska skickas! De använder kuvert som inte medger eftersändning.

Den som hyr i andra hand har inte rätt att överta parkeringsplatsen utan den sägs upp och medlemmen placeras sist i kölistan.

Angående bredbandet: Tänk på att du som medlem är ansvarig för att bredbandsavtalet efterlevs.

Slutligen, det är viktigt att du informerar hyresgästen om vilka regler som gäller i vår förening.