Övrig information

Övrig information

Arbete i föreningen

Föreningen behöver dig!

Som du säkert vet skiljer sig en bostadsrätt från en hyresrätt på den punkten att bostadsrätten har en styrelse vilken väljs av medlemmarna i föreningen. Det är således vi själva som bestämmer vad som ska hända i föreningen, vilka renoveringar som ska göras och hur mycket hyran skall vara. Vill inte medlemmarna själv engagera sig i styrelsen kan man givetvis köpa in de tjänster som saknas. Detta kostar pengar, pengar som kommer från medlemmarna i form av höjda hyror eller minskade investeringar, underhåll etc..

 

Om du är intresserad av att vara med och arbeta i föreningen tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen! Det finns stort och smått att engagera sig i. Exempelvis kanske du skulle vara intresserad av att vara med och ordna en grillfest eller starta upp en trädgårdsgrupp eller annan intressegrupp. Du kanske har en eller flera konstruktiva förslag till förbättringar. Du kanske har kunskaper eller ett yrke som gör att du kan bidra med värdefull information i olika frågor. Vi hoppas förstås också att du kanske vill vara med i styrelsen!

 

Ta gärna kontakt med någon i valberedningen eller den nuvarande styrelsen.

Vi vill ju även i fortsättningen att vår bostadsrättsförening ska vara attraktiv och välskött!

 

Balkonger

Balkongstativ och balkongskydd får sättas upp. Styrelsen föreslår att färgen på balkongskydden skall vara i enhetlig färg som väl matchar husens färg. Balkonglådor är trevligt och kan placeras på balkongens insida. Placeras lådan på utsidan måste den förankras stadigt. Egen parabolantenn är tillåtet om den placeras på balkonggolvet. Den får dock inte fästas på balkongräcket.

 

Fuktproblem

Många lägenheter har kvar originalbadrummen. Ett problem som börjar dyka upp är att kakel eller annan väggbeklädnad inne i våra badrum börjar bli så dålig att vatten och fukt tränger igenom. Fukt och mögel kan uppstå även inne hos din granne. Kostnaderna för reparationer och skador får medlemmen själv stå för. För dig som har ett gammalt badrum är det därför mycket viktigt att vara observant på tecken på fuktskador! Var särskilt aktsam vid duschning. Sitt ned i badkaret eller skydda väggarna på annat sätt om du inte har fuktspärrat väggarna.

 

Försäljning av lägenhet

Vid försäljning av din lägenhet är godkännande av ny medlem (din köpare) mycket viktigt. Det är styrelsen som ger godkännandet. Informera din mäklare att sända kontrakt samt ansökan om in/utträde direkt till SBC och en kopia av avtalet till styrelsen. Säljer du själv måste du se till att en ansökan om in/utträde kommer till stånd. Tillträde till lägenheten kan inte ske om detta inte blir gjort.

Värt att notera är att föreningen godkänner delat ägandeskap!

 

Goda råd om värme och ventilation

Våra lägenheter är utrustade med självdrag. Det innebär att luften i din lägenhet ventileras ut genom ventilen i köket och badrummet. För att du ska må bra behövs också insläpp av syrerik luft till lägenheten. För detta finns spaltventiler som sitter i överkanten på vissa av dina fönster. Dessa spaltventiler bör du ha öppna så ofta som möjligt. Vintertid eller vid hård vind kan det dock uppstå drag och spaltventilerna kan då stängas genom att föra de två svarta knapparna så att de pekar snett inåt mitten.

 

Våra element är utrustade med termostatventiler som känner av temperaturen i din lägenhet. Att elementet blir kallt betyder inte att det är något som är fel. Det bara visar att temperaturen i rummet stigit till inställt värde. Fryser du inte så låt elementet vara. Sjunker temperaturen i rummet slår ventilen till automatiskt och ökar värmen. Termostatreglaget har ett flertal lägen. Ställs *-läget in får man ca 12°C i lägenheten och det är också det läge man ska ställa in på vid vädring. Vill du göra en kort vädring på högst en halvtimme behöver du inte stänga av elementet. Om du däremot ställer upp balkongdörren eller ett fönster på vädring länge måste du stänga av elementet. Värmen går annars rakt ut och det kostar föreningen onödig uppvärmning.

Då termostatventilen känner av temperaturen i luften närmast ventilen är det av yttersta vikt att luften framför termostaten är fri. Tillse därför att ingenting, såsom möbler, gardiner eller elementskydd täcker elementet.

 

Lån av torkvind

Om ni behöver lite extra plats, exempelvis vid renovering av lägenheten, kan våra överblivna torkvindar lånas under kortare tid. Kontakta styrelsen om detta.

 

Musik och fester

När ni spelar musik, oavsett tid på dygnet, tänk på att inte spela så högt att grannarna störs. Vi har alla olika dygnsrytm och arbetstider. Hemmabioanläggningar har blivit populärt och tänk på att denna typ av anläggningar också kan ge besvärande ljudnivåer. Meddela gärna grannarna om ni planerat att ha fest. Detta kan enkelt göras med en lapp i trappan!

 

Porttelefon, nycklar och lås

Våra portuppgångar är utrustade med porttelefon. För att de skall hindra tjuvar och obehöriga att komma in i våra hus vill vi uppmana er att alltid kontrollera så att entrédörrar och källardörrar går i lås när ni går ut och in. Underrätta genast vår vaktmästare eller någon i styrelsen om någon dörr inte går i lås av sig själv. Hör också alltid efter vem det är som ringer på porttelefonen och släpp aldrig in någon som ni inte vet vem det är. Släpp aldrig in reklamutdelare och försäljare. Öppna inte lägenhetsdörr utan att titta efter genom ”ögat” vem det är som ringer på.

 

Lägenheterna är försedda med säkerhetsdörrar och det finns inga huvudnycklar. Lås gärna vredet, även när du hemma som säkerhet, men lås aldrig sjutillhållarlåset från insidan. Om sjutillhållarlåset kärvar, kontakta vår vaktmästare så kommer han och byter det.

 

Vi vill uppmana er att sätta lås på era vinds- och källarförråd. Ibland har det hänt att möbler och lådor mm ställts in i olåsta utrymmen av andra boende i huset.

 

Borttappade nycklar betalas av medlemmen själv. Kopiering av lägenhetsnycklar sköts av medlemmen själv, inte via föreningen. Styrelsen hänvisar till exempelvis Bengtssons Låsservice, som finns på Branteviksgatan 3.

Tag till portarna kan köpas på expeditionen (5F) under kanslitid. Nya taggar kostar 100 kr/st.

 

 

Reparationer och underhåll

Huvudregeln är att du som medlem och innehavare av en bostadsrätt svarar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen svarar för det yttre underhållet innefattande gemensamma utrymmen t ex trapphus, källare och vind liksom fasader, yttertak och trädgård. Det kan vara besvärligt att dra gränsen mellan vad som är föreningens skyldighet och din skyldighet. Om något är oklart när det uppstår ett fel fråga gärna vaktmästaren eller någon i styrelsen. Vaktmästaren kan i vissa fall vara behjälplig vid reparationer av vaskar, kranar och toaletter i den mån det är möjligt. Medlemmen får i dessa fall själv bekosta nya delar. Inga reparationer bekostas av föreningen om det är fråga om skadegörelse från medlemmens sida eller besökande.

 

 

Tänk på att ditt boende är en investering. Håll lägenheten i gott skick, det ger mervärde vid försäljning!

 

Renovering av badrum

Tills vidare har styrelsen bestämt att du som renoverar badrummet kan få upp till 5000 kronor i ersättning om du sätter in en ny golvbrunn. För att styrelsen ska betala ut ersättning krävs det att du informerar styrelsen om att du tänkt byta golvbrunn innan arbetet påbörjas. Ersättning för byte av golvbrunn sker endast om hela badrummet renoveras och samtidigt fuktspärras, samt om arbetet utförs av fackman med godkänt våtrumscertifikat.

Fakturan för renoveringen betalar du själv. Därefter lämnar du in en ansökan om ersättning för byte av golvbrunn till styrelsen. Denna skall innehålla en kopia på fakturan (där kostnad för byte av golvbrunn är specificerat) samt en kopia på hantverkarens våtrumscertifikat. Du skall också fylla i kontonummer på en blankett som finns att få från styrelsen. Efter att styrelsen sett att alla krav är uppfyllda och godkänt ansökan förs pengarna över till ditt konto.Ansökan kan lämnas i styrelsebrevlådan i 5F alternativt lämnas under kanslitid (måndagar kl. 19-20).

 

Uteplatser

Under sommarmånaderna har vi placerat utemöbler på gårdarna. Möblerna får inte flyttas mellan gårdarna. Behöver ni fler bord och stolar kan ni kontakta vår vaktmästare.

 

Grilla gärna med vänner och släkt på uteplatserna. Tänk emellertid på att städa efter er!

Vi vill också uppmana er att vara aktsamma på att aska och engångsgrillar osv är släckta, helst våta, innan det slängs i sopnedkasten. Vi har haft ett par otrevliga bränder i soprummen på grund av slarv med detta och det vill vi självklart slippa i framtiden.

 

Uthyrning av bord och stolar

Föreningen äger ett antal bord och stolar som kan hyras till exempelvis fester. Kontakta vaktmästaren om detta.

Försäkring

Föreningen är försäkrad via Länsförsäkringar.