Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Föreningen förfogar över 68 stycken parkeringsplatser kring våra hus.
Medlemmarna kan hyra dessa och en plats kostar för närvarande 150 kronor per månad (läggs på avgiften).
Parkeringsplatserna följer inte med lägenheten vid försäljning eller andrahandsuthyrning. Kontakta styrelsen om ni önskar hyra en parkeringsplats så sätter vi upp er på kölistan.

 

Följande regler gäller för hyra av parkeringsplats:

Endast personbilar får ställas på parkeringsplatsen.

Bilen ska vara registrerad på en person som bor i föreningen.

Parkeringsplatsen måste användas regelbundet.

Parkeringsplatsen får inte användas som avställningsplats för en icke fungerande bil.

Används parkeringsplatsen eller bilen inte p.g.a. längre resa, sjukdom eller andra anledningar måste styrelsen informeras.

Vid byte av bil måste styrelsen informeras för att uppdatera avtalet med det nya registreringsnumret.

Parkeringsplatsen följer inte med lägenheten vid andrahandsuthyrning. Platsen tilldelas då en annan medlem i föreningen och hyresvärden sätts upp sist på kölistan.

 

Styrelsen har rätt att säga upp parkeringsplatsen om det bryts mot reglerna eller parkeringsavgiften inte betalas. Styrelsen informerar medlemmen om uppsägningen minst 6 veckor innan.