Sopor och Källsortering

Sopor och Källsortering

I husen finns sopnedkast.
Sopor och annat avfall skall slås in väl innan de kastas i sopnedkasten. Detta gäller särskilt sopor som kan börja lukta exempelvis blöjor och kattsand.

Glas får inte under några omständigheter slängas i våra sopnedkast!

Vårt MILJÖHUS finns i det lilla huset mellan Vitemöllegatan 3 och 5.
Här finns källsorteringsbehållare. Här kan medlemmarna kasta matavfallfärgat glas, ofärgat glas, pappers-förpackningar/ wellpapp, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, lysrör och batterier.

Sortering av matavfall hos oss infördes hösten 2013. Alla lägenheter har fått behållare och påsar för detta. Fler påsar finns att hämta i miljöhuset. Observera att behållaren tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid flytt.

Genom källsorteringen sparar vi miljön och kan på sikt också minska antalet tömningar av behållarna i sopnedkasten.
Vi hoppas därför att alla ställer upp och källsorterar!

Några gånger per år beställer vi en CONTAINER för grovsopor.
Containern står då uppställd vid miljöhuset under ett antal dagar. Mellan dessa tillfällen får man antingen köra till tippen själv med sina grovsopor eller förvara dom i sitt förråd. Det är absolut förbjudet att ställa möbler och saker i vinds- och källargångar! Behövs extra plats kan våra överblivna torkvindar lånas. Kontakta vaktmästaren om detta.

Hjälp med borttransport av vitvaror får du mot en kostnad genom att kontakta styrelsen.

Elektronikskrot och kemiskt avfall får du själv åka med till en återvinningsstation.