Tvättstugor och torkrum

Tvättstugor och torkrum

Våra tvättstugor hittar ni i källarutrymmena och där kan ni även boka tvättid via vår portal. Bokningar kan även göras via en app som heter Boka tvättid. Appen kan hämtas på http://www.bokatvattid.se/.

Vid frågor kontakta styrelsen så hjälper vi gärna till, vi har bytt bokningssystem i november 2015 så det är nytt för oss alla. Med det nya systemet kan man även ställa sig i kö på en tvättid om den redan är bokad. Glöm därför inte att boka av din tvättid om du får förhinder!

Till varje lägenhet hör ett tvättlås med ert lägenhetsnummer. Detta används för att låsa tvättstugan under tiden ni tvättar. Använd endast den tvättstuga du har bokat och överskrid inte tiden. De tvättlås som inte är numrerade kommer att tas bort.

Tvättstugorna är tillgängliga alla dagar, även sön-och helgdagar mellan kl. 07.00 och 22.00. Torkrummet följer tvättstugan och kan användas mellan kl. 08.00 och 23.00. Strömmen till tvättmaskinerna bryts automatiskt kl. 22.00. Detta innebär att efter kl. 22.00 går det inte att öppna tvättmaskinens frontlucka.
Du kan boka följande tvättider:

Tvättstuga                  Torkrum

Pass 1 07.00 –10.00   08.00 – 11.00
Pass 2 10.00 –14.00   11.00 – 15.00
Pass 3 14.00 –18.00   15.00 – 19.00
Pass 4 18.00 –22.00   19.00 – 23.00

Om du får förhinder så tag snarast bort din bokning.

Under tvättiden används tvättkolven för att låsa bygeln över tvättstugans lås. Har någon inte låst upp då tvättiden är slut är det bra att ta kontakt med vederbörande. Skulle personen ifråga inte vara hemma kan vaktmästaren eller någon i styrelsen låsa upp. Tvättkolven återfås vid kontakt med styrelsen.

Om tvättkolven eller nyckeln tappas bort får medlemmen själv bekosta inköp av en ny. Denna kostar 250 kr och kan köpas i styrelserummet (5F) under kanslitid (måndagar kl. 19-20).

I hus 3 och 5 finns vardera två tvättstugor. De boende i dessa hus får fritt välja vilken av tvättstugorna man vill tvätta i.

 

Om fel uppstår på någon av maskinerna ska vaktmästaren omedelbart kontaktas. Ett alltför ofta förekommande fel är att en bygel från en bygel-bh har fastnat i tvättmaskinen. För att minska risken att detta händer är det mycket viktigt att aldrig tvätta bygel-bh utan tvättpåse! Mattor får inte tvättas i maskinerna!

 

Det är vi själva som städar efter oss i tvättstugor och torkrum. I tvättstugorna och i torkrummen finns regler uppsatta för vad som skall ingå i städningen och för allas trivsel måste dessa regler följas:

-Rengör tvätt- och sköljmedelsfacken
-Torka av samtliga maskiner med fuktig trasa, eftertorka med torr trasa
-Rengör dammfiltret i torktumlaren
-Sopa och våttorka golvet
-Släck ljuset
-Stäng dörren

Tomma tvättmedelsförpackningar och dylikt får inte lämnas kvar i tvättstugan utan skall slängas i sopnedkasten. Soppåsarna i tvättstugorna är till för torktumlarludd.

I tvättstugor, tork- och mangelrum bör inga småbarn vistas utan förälders tillsyn.

Det är absolut förbjudet att ha en egen tvättmaskin i lägenheten. Vårt avloppsnät klarar inte av det vilket medför att vatten kommer upp i grannarnas vaskar och brunnar.

Det är även förbjudet att torka tvätt i lägenheten då det lätt bildas mögel.

I torkrummen får endast centrifugerad tvätt torkas för att förhindra vattenpölar. Blir det ändå pölar på golvet ska detta torkas upp innan avslutat torkpass!

Släck alltid lampan i tvättstugan och i torkrummet när du inte vistas där! Kostnaden för el i allmänna utrymmen betalas av alla boende gemensamt.