Styrelsen

Styrelsen

Ordinarie styrelseledamöter

Ulla-Britt Grenstam, interimistisk ordförande
Christian Grimberg, vice ordförande/sekreterare
Mersiha Karat, kassör

Suppleanter

Charlotte Michalakis
Julia Sällström
Josefine Bjerle

Revisorer

Thomas Anvelid (Ernst & Young), auktoriserad revisor – Tel: 040 – 24 96 30
Tilde Tibblin, föreningsrevisor
Linda Nyberg, suppleant

Valberedning för 2018

Anette Henriksson
Tel: 0762-75 73 58
Email: anette6262@hotmail.com

Karin Vierth
Tel: 0735-28 24 15