Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Oftast är det inga problem att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Dock krävs det att man lämnar in en skriftlig ansökan till styrelsen.

Föreningen beviljar uthyrning för 1 år i taget. Vill man förlänga tiden, måste en ny ansökan inlämnas.


Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten!


Ansökan

Ladda ner blankett för andrahandsuthyrning här från HSB. Finns längst ned på sidan som ni länkas till. Fyll i blanketten och maila den till styrelsen eller lägg den i styrelsens postfack i 5F.

Bifoga även hyreskontraktet mellan dig och din hyresgäst. Var ute i god tid!


Avtal
Tänk på att

Bostadsinnehavaren är ansvarig för betalning av månadsavgiften under hyrestiden. Meddela vår ekonomiske förvaltare den adress till vilken hyresavierna ska skickas!


De använder kuvert som inte medger eftersändning. Föreningen har rätt att ta ut en extra avgift på hyran under uthyrningsperioden.

Den framräknas så här: 10% av rådande prisbasbelopp (12). Avgiften läggs på hyresavin.


Om du har en parkeringsplats så kan den inte övertagas av hyresgästen. Det innebär att du får sätta upp dig på nytt i vårt kösystem för en ny plats genom att maila styrelsen.


Slutligen är det viktigt att du informerar hyresgästen om vilka regler som gäller i vår förening. På hemsidan finner ni all information om våra ordningsregler!