Parkering

Parkering

Cykelparkering

Vi har gott om cykelställ runt våra bostäder och även källarutrymmen där cyklar kan parkeras.


Om man har en cykel som blivit uttjänt och som man vill göra sig av med kan man till exempel donera den till ReBike eller lämna den till en cykelhandlare. Med jämna mellanrum gör vi också en större utrensning av glömda cyklar.


Bilparkering

Föreningen har 68 egna parkeringsplatser. Till dessa finns en kölista. Kostnaden är 300:-/månad. Kontakta styrelsen, om du vill sätta upp dig på listan. Observera att du måste ha en bil innan du kan ställa dig i kö.

Vi har även boendeparkring på Vitemöllegatan.
Kontakta kommunen för mer info om detta.


För vidare information se kontakt.  


Regler för att hyra parkeringsplats


  • Bilen ska vara registrerad på en person som bor i föreningen.
  • Parkeringsplatsen måste användas regelbundet.
  • Parkeringsplatsen kan ej delas av 2 medlemmar.                 
  • Parkeringsplatsen får inte användas som avställningsplats för en icke fungerande bil.
  • Används inte parkeringsplatsen eller bilen ska styrelsen informeras.
  • Vid byte av bil ska styrelsen informeras för att uppdatera avtalet med det nya registreringsnumret.
  • Parkeringsplatsen följer inte med lägenheten vid försäljning eller vid uthyrning i andrahand. Platsen tilldelas då en annan medlem i föreningen och bostadsinnehavaren sätts upp sist på kölistan, om så önskas.
  • Styrelsen, har rätt att säga upp parkeringsplatsen om det bryts mot reglerna eller parkeringsavgiften inte betalas.