Värme & ventilation

Värme & ventilation

Värme


Våra element är utrustade med termostatventiler som känner av temperaturen i din lägenhet. Att elementet blir kallt betyder inte att det är något som är fel. Det bara visar att temperaturen i rummet stigit till inställt värde. Fryser du inte så låt elementet vara. Sjunker temperaturen i rummet slår ventilen till automatiskt och ökar värmen.


Termostatreglaget har ett flertal lägen. Ställs *-läget in får man ca 12°C i lägenheten och det är också det läge man ska ställa in på vid vädring. Vill du göra en kort vädring på högst en halvtimme behöver du inte stänga av elementet. Om du däremot ställer upp balkongdörren eller ett fönster på vädring länge måste du stänga av elementet. Värmen går annars rakt ut och det kostar föreningen onödig uppvärmning.


Då termostatventilen känner av temperaturen i luften närmast ventilen är det av yttersta vikt att luften framför termostaten är fri. Tillse därför att ingenting, såsom möbler, gardiner eller elementskydd täcker elementet.


Om det finns luft i elementen behöver man lufta för att hela elementet ska värmas upp. Detta kan man göra själv, se instruktionsvideo från HSB här.

Ventilation


Våra lägenheter är utrustade med självdrag. Det innebär att luften i din lägenhet ventileras ut genom ventilen i köket och badrummet. För att det ska fungera och du ska må bra behövs också insläpp av syrerik luft till lägenheten. För detta finns spaltventiler som sitter i överkanten på vissa av dina fönster. Dessa spaltventiler bör du ha öppna så ofta som möjligt. Vintertid eller vid hård vind kan det dock uppstå drag och spaltventilerna kan då stängas genom att föra de två svarta knapparna så att de pekar snett inåt mitten.


Ventilationsluckor i kök och badrum får ej blockeras. Låt originalgaller sitta kvar om möjligt. Om inte, byt till liknande galler eller montera i en tallriksventil och låt det stå öppet för att möjliggöra rätt luftflöde.