Felanmälan

Felanmälan

HSB FASTIGHETS- & TRYGGHETSJOUR


Felanmälan och jourärende  hanterast snabbast via

HSBs hemsida eller telefon.


Använd MittHSB för att logga in eller ring: 010-442 30 00


Öppettider är vardagar 08.00-16.00

Jour är 16.00 - 08.00 samt helgdagar.
Här gäller samma telefonnummer.


Medlemmar kan kontakta HSBs fastighetsjour för några av exemplen nedan:


  • Vattenläckor och översvämningar, stopp i avlopp, tvättutrustning
  • Elfel, säkringsbyte, låsfel, brandlukt 
  • Inbrottsskador, hög musik, hotfulla situationer


För mer information om vad som ingår i fastighetsjouren, se bilaga.