Nycklar & brickor

Porttelefon

GRINDAR OCH KÄLLARDÖRRAR

För att de skall förhindra obehöriga att komma in i våra hus, vill vi uppmana er att alltid kontrollera, så att dörrarna  går i lås, vid in-och utgång. Om någon dörr inte går i lås av sig själv, felanmäl genast till HSB på MittHSB eller på telefon 010-442 30 00.


Våra portuppgångar är utrustade med porttelefon.


För att förhindra obehöriga personer tillträde, hör  alltid efter vem det är, som ringer på porttelefonen och släpp inte in någon, som ni inte vet vem det är.


Nycklar & taggar

Lägenheterna, är försedda med säkerhetsdörrar och det finns inga huvudnycklar. Lås gärna vredet som säkerhet, när du är hemma men lås aldrig sjutillhållarlåset från insidan.

Om sjutillhållarlåset kärvar, felanmäl det till HSB , så kan fastighetsskötaren kolla upp vad som enkelt kan göras.

Medför felet byte av hela låset, får du som medlem själv bekosta detta.


Kopiering av nycklar, hanteras av medlemmen själv. 

Bengtssons Lås på Brantevikstorg, är väl förtrogna med vår förening.


Tagg till portarna kan köpas på expeditionen (5F) under kanslitiden som är sista onsdagen i månaden, kl 18-19, eller på avtalad tid.

Nya taggar kostar 150 kr/st. Styrelsen använder Swish.