Förråd

Förråd

Vi har tursamt både källar- och vindsförråd här. Kom ihåg att sätta lås på dessa samt att inte placera stöldbegärlig egendom i förråden.


För brandsäkerheten är det viktigt att alla gångar hålls fria, så håll era egendomar inne i förråden. Att forsla bort saker från gångarna är kostsamt för oss alla.


Brandfarliga kemikalier eller explosiva ämnen är förbjudet att förvara här vilket inkluderar till exempel tändvätska.