Överlåtelse

Överlåtelse

Vid försäljning av din lägenhet är godkännande av ny medlem (din köpare) mycket viktigt. Det är styrelsen som ger godkännandet. Informera din mäklare att sända kontrakt samt ansökan om in/utträde direkt till HSB.


Säljer du själv måste du se till att en ansökan om in/utträde kommer till stånd.

Tillträde till lägenheten kan inte ske om detta inte blir gjort. Ett godkännande tar vanligtvis 1-2 veckor.


Värt att notera är att föreningen godkänner delat ägandeskap!