För mäklare

För mäklare

När byggdes husen?

Husen byggdes 1944-1945.


När bildades föreningen?

Föreningen bildades när husen byggdes.


Hur många bostadsrätter finns i föreningen?

184 st


Finns det några hyresrätter?

Endast källarlokaler.


Hur många lokaler finns det? Är de hyresrätter eller bostadsrätter?

5 st varav 2 är bostadsrätter och 3 är hyresrätter.


Vilken var senaste avgifthöjningen?

5% år 2023 och 10% 2024.


Vilken sorts uppvärmning har husen?

Fjärrvärme.


Har det gjorts en energideklaration?

Ja, i januari 2021. Resultat: E.


Finns det kabel-TV?

Ja, Telenor. Basutbudet ingår i månadsavgiften.


Finns bredband?

Ja, gruppanslutning via Ownit. 75 kr/mån.


Finns det några speciella åtaganden (tex vår- och höststädning) för föreningens medlemmar som är obligatoriska?

Nej.


Till vem skickas in- och utträdesansökningar?

Ekonomisk förvaltare, HSB Malmö.


När gjordes senaste OVK?

Den obligatoriska ventilationskontrollen genomfördes och godkändes 2021.


Vilka renoveringar har gjorts?

Fasadtvätt 2020-2021.

Balkongrenovering 2023.


Vilka renoveringar planeras?

Renovering av socklar under 2024.


Hur ser föreningen på delat ägandeskap?

Föreningen godkänner delat ägandeskap på minst 10%.


Är uthyrning i 2:a hand tillåtet?

Ja, dock krävs en ansökningshandling och styrelsens godkännande.


Vem sköter den ekonomiska förvaltningen?

HSB  Tfn 010-442 30 00


Tar ni ut medlems-, pantsättnings- och/eller överlåtelseavgift?

Ja, överlåtelseavgift 2,5 % på gällande prisbasbelopp och för pantförskrivning 1%,på samma belopp.


På vilket sätt tar ni beslut om medlemskap?

Särskilt delegerad i styrelsen.


Finns det några gemensamhetslokaler i föreningen?

Cykelrum, barnvagnsrum och träverkstad finns utan kostnad.


Är vinden exploaterad?

Nej. 


Hur ser tvättstugan ut?

Tvättstugorna är totalrenoverade.  2 tvättmaskiner och 1 torktumlare per tvättstuga.


Finns parkering?

Föreningen erbjuder 68 p-platser, ej garage, till en kostnad av 300:-/månad.

Fördelning sker via kösystem. Man kan ställa sig i kö först när man har en bil registrerad på lägenhetsinnehavaren.

Det finns  möjlighet till boendeparkering på Vitemöllegatan .


Hur ser sophanteringen ut?

Vi har sopnedkast för restavfall.
Övrigt avfall sorteras och slängs i miljöhuset mellan Vitemöllegatan 3 och 5.


Tillsyn av lägenhet vid avflytt

Görs av HSB tillsammans med säljaren och eventuellt köparen.


Tomträtten

Löper ut december 2028.