För mäklare

För mäklare

När byggdes husen?


Husen byggdes 1944-1945.


När bildades föreningen?

Föreningen bildades när husen byggdes.


Hur många bostadsrätter finns i föreningen?

187 st varav 3 är lokaler.


Finns det några hyresrätter?

Nej.


Hur många lokaler finns det? Är de hyresrätter eller bostadsrätter?

3 st lokaler, samtliga bostadsrätter.


Vilken sorts uppvärmning har husen?


Fjärrvärme.


Har det gjorts en energideklaration?


Ja, kontakta styrelsen.


Finns det kabel-TV?


Ja, Telenor. Basutbudet ingår i månadsavgiften.


Finns bredband?

Ja, gruppanslutning via Ownit. 75 kr/mån.


Finns det några speciella åtaganden (tex vår- och höststädning) för föreningens medlemmar som är obligatoriska?


Nej.


Till vem skickas in- och utträdesansökningar?

Ekonomisk förvaltare, Bredablick Förvaltning AB.Hur ser föreningen på delat ägandeskap?


Föreningen godkänner delat ägandeskap.


Är uthyrning i 2:a hand tillåtet?


Ja, dock krävs en ansökningshandling och styrelsens godkännande.


Vem sköter den ekonomiska förvaltningen?


BREDABLICK FÖRVALTNING AB  Tfn 010-177 59 00


Vem sköter den tekniska förvaltningen?

BREDABLICK FÖRVALTNING AB  Tfn 010-177 59 00


Tar ni ut medlems-, pantsättnings- och/eller överlåtelseavgift?


Ja, överlåtelseavgift 2,5 % på gällande prisbasbelopp och

för pantförskrivning 1%,på samma belopp.


På vilket sätt tar ni beslut om medlemskap?


Särskilt delegerad i styrelsen.


Finns det några gemensamhetslokaler i föreningen?


Cykelrum, barnvagnsrum och verkstad finns utan kostnad.


Är vinden exploaterad?


Nej. 


Hur ser tvättstugan ut?


Tvättstugorna är totalrenoverade.  2 tvättmaskiner och 1 torktumlare per tvättstuga.


Finns parkering?


Föreningen erbjuder 68 p-platser till en kostnad av 150:-/månad.

Fördelning sker via kösystem.

Det finns  möjlighet till boendeparkering på Vitemöllegatan .


Hur ser sophanteringen ut?


Vi har sopnedkast för restavfall. Övrigt avfall sorteras och slängs i miljöhuset mellan Vitemöllegatan 3 och 5.