Sopor & källsortering

Sopor & källsortering

Vi har i föreningen sopnedkast för vanligt hushållsavfall. Sopor skall slås in väl innan de kastas i sopnedkasten. Detta gäller särskilt sopor som kan börja lukta, exempelvis blöjor och kattsand. Glas får inte slängas i våra sopnedkast.

Miljöhuset

Vårt miljöhus med källsortering hittar ni mellan Vitemöllegatan 3 och 5.

Här kastar vi matavfall, färgat glas, ofärgat glas, pappers-förpackningar/wellpapp, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, lysrör och batterier.


Sortering av matavfall hos oss infördes hösten 2013. Alla lägenheter har fått behållare och påsar för detta. Fler påsar finns att hämta i miljöhuset. Observera att behållaren tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid flytt.


Genom källsorteringen sparar vi miljön och kan på sikt också minska antalet tömningar av behållarna i sopnedkasten och därmed spara pengar. Vi hoppas därför att alla ställer upp och källsorterar!

Man får ej ställa saker utanför de källsorteringskärl som finns. Det måste forslas bort och medför en extra kostnad för oss alla.


Man kan läsa mer om hur man källsorterar på VA Syds hemsida: www.vasyd.se

Container

Några gånger per år beställer vi en container för grovsopor. Containern står då uppställd vid miljöhuset under ett antal dagar.


Mellan dessa tillfällen får man antingen köra till tippen själv med sina grovsopor eller förvara dom i sitt förråd. Man får inte ställa möbler och annat i vinds- och källargångar på grund av brandrisken. Behövs extra plats kan våra överblivna torkvindar lånas, kontakta vaktmästaren om detta.


Farligt avfall

Elektronikskrot och kemiskt avfall får du själv åka med till en återvinningsstation. Detta får varken slängas i miljöhuset eller i containern.