Gemensamma avtal

Gemensamma avtal

Gemensam el

Vi har gemensam el i föreningen med individuell elmätning i varje lägenhet. Hantering och avläsning av mätarna görs av Techem Sverige AB, som också tillhandahåller en boendeportal.

Portalen ger en möjlighet att följa elförbrukning, ladda ner avräkningsunderlag samt hitta information om avläsningar, förbrukning och annat kul.

För att kunna få tillgång till portalen behöver man få en kod.

Boendeportal

Telefon: 010-202 28 00 (knappval 1, kl 09:00-13:00).

Mail: kundservice@techem.se


Kabel-TV

Varje lägenhet är utrustad med kabel-TV från Telenor.

Kabel-tv sänds analogt och om ni vill ha digitala kanaler kontaktar ni Telenor.

Telefon: 0770-111 333.

Hemsida: www.telenor.se


Bredband

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Ownit för bredband och kostnaden är 75:-/mån. Detta läggs på månadsavgiften. Vid frågor, kontakta Ownits kundservice.

Telefon: 08-525 07 300.

Hemsida: www.ownit.se

Försäkring

Vi har fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar med försäkringsnummer 2841197*03. Hemsida: www.lansforsakringar.se


Skadedjur - Anticimex

Anticimex svarar för var skadedjursförsäkring som täcker sanering av skadedjur men inte byggtekniska åtgärder.


Telefon: 042-495 45 00 alternativt 040 - 693 61 00.


Bostadsrättstillägg för fastighetsförsäkring

Vår försäkring, omfattar även den sk bostadsrättsförsäkringen för samtliga 184 lägenheter. Den täcker skada på egendom enligt Länsförsäkringar villkor V513:8 utan rätt till efterskydd.

Det kan dock vara bra att jämföra med andra hemförsäkringar gällande villkor och ersättningar.


Högsta ersättningbelopp är (2019):

  • Egen bekostad fast inredning - Fullvärde
  • Övrig skada på bostadsrättslägenheten - Fullvärde
  • Uthus och garage - 150 000 kr
  • Tomtmark - 50 000 kr


Dock görs åldersavdrag samt en självrisk vilket boende själv betalar.


Sker skadan genom plötslig och oförutsedd händelse gäller följande högsta beloppsgräns:

  • Bostadsrätt och egen bekostad fast inredning - 150 000
  • Uthus och garage - 50 000
  • Tomtmark - 50 000För mer detaljerad information se tillägget nedan:

Bostadsrättstillägg till fastighetsförsäkring