Tvättstugor & torkrum

Tvättstugor & torkrum

Våra tvättstugor hittar ni i källarutrymmena och där kan ni även boka tvättid via vår portal, bokningar kan även göras via en app som heter "Boka tvättid". Om ni har problem med att boka tid eller har tappat bort er pinkod kan ni få hjälp på www.bokatvattid.se eller genom maila deras support på info@bokatvattid.se. För övriga frågor kontakta styrelsen så hjälper vi gärna till.


Med vårt bokningssystem kan man även ställa sig i kö på en tvättid om den redan är bokad. Glöm därför inte att boka av din tvättid om du får förhinder.


Tvättstugorna är tillgängliga alla dagar, även söndagar och helgdagar mellan kl. 07.00 och 22.00. Torkrummet följer tvättstugan och kan användas mellan kl. 08.00 och 23.00. Strömmen till tvättmaskinerna bryts automatiskt kl. 22.00. Detta innebär att efter kl. 22.00 går det inte att öppna tvättmaskinens frontlucka.

Du kan boka följande tvättider:


Pass 1:

Pass 2:

Pass 3:

Pass 4:

Tvättstuga

07.00 –10.00  

10.00 –14.00

14.00 –18.00

18.00 –22.00

Torkrum

08.00 – 11.00

11.00 – 15.00

15.00 – 19.00

19.00 - 23.00

Till varje lägenhet hör ett tvättlås med ert lägenhetsnummer. Detta används för att låsa tvättstugan under tiden ni tvättar. Använd endast den tvättstuga du har bokat och överskrid inte tiden. Har någon inte låst upp då tvättiden är slut är det bra att ta kontakt med vederbörande. Skulle personen ifråga inte vara hemma kan vaktmästaren eller någon i styrelsen låsa upp. Tvättkolven återfås vid kontakt med styrelsen.


Om tvättkolven eller nyckeln tappas bort får medlemmen själv bekosta inköp av en ny. Denna kostar 250 kr och kan köpas i styrelserummet (5F) under kanslitid.´


I hus 3 och 5 finns vardera två tvättstugor. De boende i dessa hus får fritt välja vilken av tvättstugorna man vill tvätta i.


Regler för tvättstugor & torkrum

Här städar vi själva i tvättstugor och torkrum. Var därför noga med att lämna det i samma eller bättre skick än du själv hittade det i:


  • Rengör tvätt- och sköljmedelsfacken
  • Torka av samtliga maskiner med fuktig trasa, eftertorka med torr trasa
  • Rengör dammfiltret i torktumlaren
  • Sopa och våttorka golvet
  • Släck ljuset
  • Stäng dörren

Soppåsarna i tvättstugorna är enbart till för torktumlarludd. Tomma tvättmedelsförpackningar och dylikt skall istället slängas i sopnedkasten.


Var rädd om era småbarn. Låt dem ej vistas i tvättstugor, tork- och mangelrum utan vuxen tillsyn.


Det är absolut förbjudet att ha en egen tvättmaskin i lägenheten. Vårt avloppsnät klarar inte av det vilket medför att vatten kommer upp i grannarnas vaskar och brunnar.


Torka ej heller tvätt i lägenheten då det lätt bildas mögel. I torkrummen får endast centrifugerad tvätt torkas för att förhindra vattenpölar. Blir det ändå pölar på golvet ska dessa torkas upp innan avslutat torkpass.


Släck alltid lampan i tvättstugan och i torkrummet när du inte vistas där. Kostnaden för el i allmänna utrymmen betalas av alla boende gemensamt.


Om fel uppstår på någon av maskinerna ska vaktmästaren omedelbart kontaktas. Ett alltför ofta förekommande fel är att en bygel från en bygel-bh har fastnat i tvättmaskinen. För att minska risken att detta händer är det mycket viktigt att aldrig tvätta bygel-bh utan tvättpåse.


Tänk på att mattor ej får tvättas i våra maskiner.