Renovering & underhåll

Renovering & underhåll

Huvudregeln är att du som medlem och innehavare av en bostadsrätt har ansvar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet innefattande gemensamma utrymmen t ex trapphus, källare och vind liksom fasader, yttertak och trädgård.


Det kan vara besvärligt att dra gränsen mellan vad som är föreningens skyldighet och din skyldighet. Detta regleras av våra stadgar. Om något är oklart när det uppstår ett, fel fråga gärna vaktmästaren eller någon i styrelsen. Vaktmästaren kan i vissa fall vara behjälplig vid reparationer av vaskar, kranar och toaletter i den mån det är möjligt. Medlemmen får i dessa fall själv bekosta nya delar. Inga reparationer bekostas av föreningen om det är fråga om skadegörelse från medlemmens sida eller besökande.


Anlita alltid godkända entreprenörer med behörighet. Genomför aldrig reparation eller förbättringar på el-, värme, eller sanitetsområden om du inte har behörighet. Kontakta styrelsen när den typen av arbete skall utföras.


Observera att luftrummet mellan balkongplåten och golvet ej får tätas. Skadegörelse som uppstår i dylika fall får betalas av lägenhetsinnehavaren själv.


Fuktproblem

Många lägenheter har kvar originalbadrummen. Ett problem som börjar dyka upp är att kakel eller annan väggbeklädnad inne i våra badrum börjar bli så dålig att vatten och fukt tränger igenom. Fukt och mögel kan uppstå även inne hos din granne.


Kostnaderna för reparationer och skador får medlemmen själv stå för. För dig som har ett gammalt badrum är det därför mycket viktigt att vara observant på tecken på fuktskador. Var särskilt aktsam vid duschning. Sitt ned i badkaret eller skydda väggarna på annat sätt om du inte har renoverat fuktspärren i väggarna.


Renovering av badrum

Tills vidare har styrelsen bestämt att du som renoverar badrummet kan få upp till 5000 kronor i ersättning om du sätter in en ny golvbrunn. För att styrelsen ska betala ut ersättning krävs det att du informerar styrelsen om att du tänkt byta golvbrunn innan arbetet påbörjas. Ersättning för byte av golvbrunn sker endast om hela badrummet renoveras och samtidigt fuktspärras, samt om arbetet utförs av fackman med godkänt våtrumscertifikat.


Fakturan för renoveringen betalar du själv. Därefter lämnar du in en ansökan om ersättning för byte av golvbrunn till styrelsen. Denna skall innehålla en kopia på fakturan (där kostnad för byte av golvbrunn är specificerat) samt en kopia på hantverkarens våtrumscertifikat.


Du skall också fylla i kontonummer på en blankett som finns att få från styrelsen. Efter att styrelsen sett att alla krav är uppfyllda och godkänt ansökan, förs pengarna över till ditt konto. Ansökan kan lämnas i styrelsebrevlådan i 5F alternativt lämnas under kanslitid.