Gårdarna

Gårdarna

Gården är vår gemensamma mötesplats, respektera varandra så kan vi alla njuta av den tillsammans. Givetvis är både vänner och släkt välkomna.

Djur skall dock hållas kopplade om de följer med, rastning är ej tillåten.


Under sommarmånaderna placerar vi utemöbler på gårdarna.

Flytta inte dessa mellan gårdarna eftersom någon då blir utan. Behöver ni fler bord och stolar kan ni kontakta vaktmästaren, så går detta att ordna.


Grillplatserna är tillgängliga för alla boende. Tänk på att det kommer fler som vill grilla efter dig och att grillgallret skall rengöras efter användning.


Grillar man på kvällen, så kan man låta gallret svalna över natten för att sedan rengöra det nästkommande morgon.

Vill man rengöra gallret i källaren, så gör man det i diskhon på toaletten, och inte i tvättstugan. Även här gäller det självklart att man städar upp efter sig.

Vi vill också uppmana er att vara aktsamma på att aska och engångsgrillar är släckta, helst våta, innan det slängs i tunnorna.


Ha gärna vatten tillhands, om olyckan skulle vara framme!