Ansvar & skötsel

Ansvar & skötsel

Att bo i bostadsrätt skiljer sig från att bo i hyresrätt på många sätt. Framför allt är det alla vi boende tillsammans som väljer ut några av oss som ska se till att husen och omgivningarna vi bor i sköts på rätt sätt. Vi har alla investerat pengar i vårt boende och vill alla att värdet hålls konstant eller ökar. De som väljs ut för detta kallas för styrelsen.


Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och se till att tagna beslut genomförs. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.


Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda, både i och utanför husen. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.


Tänk på att ordningsreglerna inte bara gäller dig som bostadsrättshavare, utan även alla de som bor där samt besöker dig. Hantverkare som utför arbeten åt dig sker på ditt ansvar.

Ditt ansvar


Ditt största ansvar som boende och medlem i föreningen är att underhålla lägenhetens inre skick, samt att ta del av den information som finns tillgänglig. Håll dig ständigt uppdaterad och delta i de möten du bjuds in till. Saknar du information så är det bara att ta kontakt med styrelsen genom att maila till styrelsen@svenstorp2.se eller lägga en lapp i styrelsens brevlåda i 5F.


Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. (Föreningens enda inkomst är månadsavgifterna vi alla betalar.)