Brandskydd

Brandskydd

Styrelsen arbetar kontinuerligt med brandskyddet i våra gemensamma utrymmen, men det är viktigt att vi alla hjälps åt för att undvika bränder. Det finns bra information om brandrisker och brandskydd att läsa på www.dinsäkerhet.se.


Tänk på att:


Alla utgångar skall hållas fria. Ställ inget i vägen för dörrar.


Håll trapphusen tomma. Ställ inte cyklar, barnvagnar, sopor, dörrmattor, växter, rullatorer och dylikt i trapphusen. På grund av brandrisken kan detta medföra böter vid inspektion.


Kontrollera brandvarnare regelbundet. Man kan anmäla sig för gratis sms-påminnelse på www.aktivmotbrand.msb.se.


Förvara inte explosiva eller brandfarliga ämnen i era förråd.


Se till att grillkol och engångsgrillar är ordentligt släckta (gärna blöta) innan ni slänger dem.


Parkera aldrig så att ni blockerar en brandväg. Det är förbjudet att köra på gångbanorna i området.